032828

Kiadványok

ALAPFOKÚ BÚVÁRISMERETEK

A tankönyvet Kollár K. Attila írta. Ez a könyv a UEF alapfokú búvártanfolyamok hallgatói részére íródott, de természetesen érdekes olvasmány lehet minden búvárnak, vagy a búvárkodás iránt érdeklődőnek. A könyv tíz fejezete a legalapvetőbb és legfontosabb búvárismereteket tartalmazza. Sőt az alapoknál egy kicsit többet is megtudhat a T. Olvasó, mert számos helyen olyan információk is találhatók, melyek túlmutatnak az alapfokú búvárismereteken: színesítik, érdekesebbé és teljesebbé teszik az anyagot. A könyv végén az egyes fejezetek ismeretanyagának elsajátítását ellenőrző tesztkérdések vannak, melyek megoldásai is megtalálhatók itt. A könyvből az elméleti tudás döntő többsége elsajátítható, de más anyagokkal együtt, - CD-ROM, szabályzatok - és az oktató előadásai, konzultációi során lesznek csak teljes körűek az elméleti ismeretek. A búvároktató irányít- ja a gyakorlati képzést, az uszodai (védett vízi) és nyílt vízi merüléseket, melyek végrehajtását a könyv vonatkozó részei készítik elő. A búvártanfolyam elvégzése után is hasznos segítő lehet a „UEF Alapfokú búvárismeretek", mert a tankönyv alapján időnként felfrissíthetjük ismereteinket.

HALADÓ BÚVÁRISMERETEK

A tankönyv olvasói érzékelni fogják, hogy a szerzö, Kollár K. Attila maximálisan törekedett a tananyagok egymásra épülésének magvalósítására és a merülésekröl szóló fejezetekben a biztonság érdekében a részletek finom kidolgozására. A 280 oldalnyi anyag, a több száz fotó, illusztráció, a sok-sok ellenörzö tesztkérdés megoldása után biztosak lehetünk abban, hogy valóban elsajátítottuk azt az elméleti tudást, amellyel egy HALADÓ BÚVÁRnak rendelkeznie kell. A tíz fejezetben megtanulhatjuk a TÁJOLÁS, ÉJSZAKAI MERÜLÉS, HAJÓRÓL ME-RÜLÉS, TENGERI BARLANGOKBAN TÖRTÉNÖ MERÜLÉS, ÁRAMLÁSMERÜLÉS, RONCS KÖRÜ-LI MERÜLÉS alapvetö szabályait. A UEF HALADÓ BÚVÁRISMERETEK tankönyv bizonyítja, hogy a Víz Alatti Felfedezök Szövetsége továbbra is a tananyagok minöségét tekinti a legfontosabb szempontnak. Egy UEF haladó búvártanfolyamon természetesen minden hallgató megkapja a tankönyvet, de az anyag megvásárolható a UEF bázisokon és a UEF oktatóknál is.

A MERÜLÉSEK SZABADTÜDŐVEL

A tankönyvet Malmos Attila, Nagy Gábor és Nagy Sándor elgondolásai, ötletei alapján, a hazai és nemzetközi búvároktatás elvárásait, szabályait figyelembe véve Kollár K. Attila írta. A kötet szerkesztése, felépítése és „arculata” a Szövetség korábbi tankönyvéhez hasonló. A könyv hét fejezetéböl az olvasók, hallgatók megismerkednek a szabadtüdös merülések történetével, a UEF búvároktatási rendszerrel, a szabadtüdös búvár felszerelésével, a merülések végrehajtásával, a merülések során esetleg bekövetkezö problémák megoldásával. A búvárismeretek közül sokak által „száraznak” minösített fizikai- és élettani ismeretek feldolgozásához érdekes megoldást alkalmaz a szerzö: egy képzeletbeli merülés végrehajtása kapcsán dolgozza fel e kérdéseket. A könyv részletesen foglalkozik a merülés élö- és élettelen környezetével, a környezet védelmével és megóvá- sával. A tankönyv szerkesztésekor a szerzö, kiadó számos hazai búvár fotóiból válogatott, a számítógépes ábrákat, grafikákat Kollár Krisztián készítette.

A MERÜLÉSEK RONCSOKBAN

A tankönyvet Nagy Gábor, Nagy Sándor és Schmuck Viktor elgondolásai, ötletei alapján, Kollár K. Attila írta. A kötet igazi érdekesség, hiszen magyar szerzö még nem vállalkozott arra, hogy a roncsokban történö merülések ismereteit könyv formájában összefoglalja, söt, még a hazai könyvkiadók ilyen tárgyú külföldi szerzötöl származó müvet sem jelentettek meg. A könyv kedvtelési célú búvárok számára íródott, tehát technikai búvárismerteket nem tartalmaz. A könyv vásárlói megjelenésére, szerkezetre és szerkesztésre a korábbi UEF tankönyvek hasonló müvet fognak kezükben tartani. A közel 250 oldal terjedelmü fotókkal, rajzokkal, táblázatokkal illusztrált könyvben a szerzö gyakorlatilag a roncsmerülés folyamatán vezeti végig az olvasót. Az egyes fejezetekböl a búvárok megismerked-hetnek a roncsmerülések történetével, a roncsok sajátosságaival, az ilyen merülésekhez szükséges felszerelésekkel, a merülések elökészítésének és tervezésének sajátosságaival, valamint a roncsokban történö merülések végrehajtásával. Fontos részei a könyvnek a roncsmerülések alkalmával elöadódható problémák és azok megoldásának ismertetését tartalmazó fejezet, valamint a környezetvédelem sajátos kérdéseit bemutató oldalak